Gói WiFi Riêng lẻ dành cho gia Đình

Gói WiFi Gia Đình Riêng lẻ: Ổn định và Tốc độ Cao

Gói WiFi Gia Đình

Các Gói WiFi Gia Đình Riêng Lẻ

Gói WiFi Gia Đình

Chú thích bảng Giá

Home 1: 40Mbps. Trang bị Modem 1 băng tần

Home 2: 80Mbps. Trang bị Modem 2 băng tần

Home 3 Super: 100Mbps. Trang bị Modem 2 băng tần

Home 4 Super: 150Mbps. Trang bị Modem 2 băng tần

Home 5 Super: 200Mbps. Trang bị Modem 2 băng tần

Home NET: 300Mbps. Trang bị Modem 2 băng tần. Modem 2 băng tần. Ip tĩnh . Tốc độ cam kết quốc tế tối thiểu 2 MbpsMesh: Thiết bị mở rộng sóng WiFi. Nếu nhà có Lầu hoặc nhà Rộng việc bổ sung Mesh nâng cao khả năng kết nối ổn định hơn.

Home 3 Super được trang bị 1 Mesh WiFi

Home 4 Super được trang bị 2 Mesh WiFi

Home 5 Super được trang bị 3 Mesh WiFiCam kết giữ cho bạn kết nối

Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc giữ cho cả gia đình bạn kết nối với Wi-Fi ở mọi nơi bạn cần – và đó là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu Lời hứa kết nối WiFi của mình. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm WiFi đáng tin cậy. Đó là lời hứa của chúng tôi với bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *